Cara-cara penyertaan

Langkah 1:

Beli sebarang produk INDOCAFÉ®

Langkah 2:

Muat naik gambar resit asal* dan hantar. (Resit salinan fotostat dan resit tulisan tangan tidak dibenarkan. Sila simpan resit asal untuk tujuan pengesahan semasa hadiah penuntutan.)

*Tarikh resit pembelian mesti dalam tempoh 17/08/2015 – 31/10/2015.

   Setiap resit pembelian hanya layak untuk satu penyertaan sahaja

Cara-cara penyertaan

Tanda jawapan yang betul untuk melengkap gambar di sebelah

Alamat

Lampirkan resit anda *

Saya bersetuju dengan Terma & Syarat-syarat.